აღორძინება

20926278[1]რაღაც მოხდა… რაღაც მოხდა… რაღაც მოხდა… არა, ეს რაღაც თავიდანვე არ მომხდარა. პირიქით – ყველაფერი ძალიან მშვიდად დაიწყო და თითქმის ნახევარი წიგნის მანძილზე “სიბოროტით” ცნობილმა სტივენმა სრულ იდილიაში გვამყოფა (ერთი “სიბოროტე” კი ჩიდინა, მაგრამ რა არის ავტოკატასტროფაში “კინგისეული”?)… თუმცა სწორედ ეს იყო მისი ჩანაფიქრი – ბედნიერი ამერიკული ოჯახისა და მათი კეთილი მოძღვრის ამბით მიგვიზიდა და… და საშინელებაში ჩაგვაგდო… More